Jste zde: Úvod » Provozní a obchodní podmínky

Provozní a obchodní podmínky

Základní ustanovení

Základní ustanovení

Tyto provozní a obchodní podmínky jsou nedílnou součástí elektronicky uzavřené smlouvy mezi registrovaným uživatelem a webem OELBERGER. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinosti smluvních stran při užívání tohoto webu.

Obchodní podmínky se řídí českým právem zejména zákony - č-.40/1964 Sb.,Občanským zákoníkem v platném znění,zákonem č. 513/1991 Sb.,Obchodním zákoníkem v platném znění zákonem č. 26/2000 Sb, o veřejných dražbách v platném znění.

Přihlášení a registrace

 1. Přihlásit se může osoba starší 18 let a která nemá omezení či zbavení k právním úkonům.
 2. Každý uživatel je povinen vyplnit všechny položky k přihlášení-jméno a příjmení,úplnou adresu a kontaktní údaje vč. tel. čísla, zvolit uživatelské jméno a heslo,zaslat  ze svého bankovního účtu vratnou částku 50,-Kč na účet provozovatele tohoto webu(částka bude připsána na účet registrovaného uživatele)
 3. Po přihlášení a odeslání všech údajů mu bude udělen status kandidáta. - automaticky obdrží informační e-mail, po převedení uvedené částky na účet provozovatele se stane plným registrovaným uživatelem tohoto webu.

Vkládání předmětů do obchodu a do aukcí

 1. Každý uživatel je povinen vybrat správnou kategorii a subkategorii předmětuv obchodě a aukcích.
 2. Každý uživatel je povinnen vyplnit řádně a pravdivě všechny povinné položky .
 3. Každý uživatel je povinen vpopisu předmětu uvéststav, označení kvality a vše co má za následek snížení jeho ceny.
 4. Každý uživatel plně ručí za svůj předmět, který vložil do obchodu nebo aukce.
 5. Každý uživatel musí prodávat (vkládat do aukce) jen originál předměty, nebo oficiální novoražby(repliky)
 6. Uživatel nesmí prodávat (vkládat do aukce) předměty o kterých si není jist, že se jedná o originály, prodávat (vkládat do aukce) předměty neoficiálních replik, falza a předměty jinéhonejasného původu.
 7. Ocenění předmětu - každý uživatel, který chce prodat (vložit do aukce) má právo si libovolně zvolit jeho prodejní (vyvolávací) cenu.
 8. Je nepřípustné, aby uživatel, který prodává (draží) své předměty odkazoval stav těchto předmětů pouze jen na jejich fotografie. (2b,2c,2f).
 9. Uživatel, který chce prodat (vložit do aukce) je povinen vložit minimálně jednu fotografii.
 10. Fotografie u prodávaných (dražených) předmětů musí být jasné, zřetelné a kvalitní.Není přípustné, aby fotografie prodávaných (dražených) předmětů byli rozmazané a jinak nekvalitní, ze kterých není možné provést posouzení stavu.
 11. Označení kvality musí být pravdivý dle následujícího řádu:
  1. PP (Polierte Plate) - Špičkové ražby z leštěných razidel, kde ostrá matová ražba vyniká na zrcadlově lesklé patině.
  2. RL (Ražební Lesk) -Mince neprošlá oběhem, ostrá neporušená ražba vyniká naneporušené patině bez závad.
  3. 0/0 - Mince neprošlá oběhem (možné jen naprosto minimální vady důsledkem ražby nebo skladování) ostrá ražba se všemi detaily vyniká na téměř neporušené patině . Tyto závady viditelně nesnižují celkový dojem mince.
  4. 1/1 - mince ve velmi dobrém stavu jen zcela nepatrný oběh, následek - jasně viditelné nepatrné detaily mince jsou trochu třelé a nepatrné závady na patině důsledkem krátkého oběhu.
  5. 2/2 - mince z oběhu, viditelné otěry,hůře rozeznatelné detaily ražby, závady na patině, ale stav ještě uspokojivý, vše musí být k přečtení a viditelné symboly mince.
  6. 3/3 mince po dlouhém oběhu. Silnější otěry,části nápisů a symbolů již otěrem ztraceny. Celkový stav méně uspokojivý.
  7. znaménka (-) - značí mezibody tedy 1- znamená horší než 1, ale lepší než 2. Znaménka (+) značí - mírné nadhodnocení tedy: +1 znamená nepatrně lepší než 1.
 12. Značení vzácnosti předmětů
  1. R - Předmět nějakým způsobem zajímavý, nebo výskyt takového předmětu není příliš hojný.
  2. RR -Předmět vzácný, vyskytuje se velmi málo, nebo vyskytuje se velmi málo ve velmi dobrýchstavech.
  3. RRR -Předmět velmi (hodně) vzácný, vyskytuje se zcela minimálně.
  4. RRR-U -Předmět o největší vzácnosti, téměř se nevyskytuje. Nebo jen několik za 10 let. Nebo vůbec neznámý typ. (V katalozích značeno TC, LP, Unikat)
 13. Bankovky značení kvalit
  1. N - Oboustranně bezvadný stav, bankovka nebyla v oběhu a je bez jakého koliv poškození a přehybů.
  2. 0/0 Nádherný stav, bankovka nebyla v oběhu jen minimální závady nepatrně z malé části zvlněná,mini růžek či miniaturní slabé znečištění
  3. 1/1 Velmi pěkný stav, bankovka po nepatrném oběhu, nebo neobýhala, minimální poškození jako slabě přeložená nebo minimální slabé jiné poškození, vlivem hlavně neodborného skladování.
  4. 2/2 Pěkný stav, bankovka po nepatrném přeložení, nepatrné růžky či malé jiné poškození vlivem kratšího oběhu.
  5. 3/3 Průměrný stav, bankovka z oběhu, viditelné vady jako přehyby, nečistoty, rohy, nepatrné natržení.Stav ještě uspokojivý.
  6. 4/4 Bankovka po dlouhém oběhu důsledkem toho má mnoho vad zcela viditelných, jako opakované přehyby, pošpiněná,fleky, natržená, rohy - celkový stav méně uspokojivý.
 14. Každý uživatel v popisech stavu může používat zkratky a to zejména následující:
  zc. nep. - (zcela nepatrně, nepatrný) , dr- (drážky), rys. (rysky), škr. - (škráblá), pat. (patina) hr. (hrany), st.p.o. (stopa po oušku), jus. (justováno), ob. (oběh), kr. stř. (krajový střážek), vyl. okr. (vylomený okraj), tm. (tmavá), st. p. vs. (stopa po vsazení)tém. (téměř).
 15. Každý uživatel, který prodává předměty v obchodě a vkládá do aukcí na tomto webu, prohlašuje, že tyto předměty skutečně vlastní a ručí, že budou doručeny v čas a pořádku kupujícímu.
 16. Každý uživatel, který prodává předměty v obchodě a vkládá do aukcí na tomto webu, prohlašuje že všechny předměty má legálně nabyté a nepochází z trestné činnosti.
 17. Každý uživatel, který vystaví v obchodě nebo vloží do aukcí na tomto webu velmi kvalitní a velmi zajímavý (velmi vzácný) exemplář, může požádat provozovatele webu o propagaci formou jeho zvýraznění, umístění na hlavní stránce, přiložení ikony doporučujeme, zaškrtnutí ikonou VIP exemplář. - po vyhovění ZDARMA.

Nakupování a dražení

 1. Každý registrovaný uživatl má právo nakupovat v obchodě a dražit vystavované předměty v aukcích.
 2. Každý uživatel je povinen si před nákupem (příhozem v aukcích) vystaveného předmětu o který má zájem, si přečíst všechny vyplněné položky popisu předmětu a pozorně shlédnout jeho fotografie a jen poté co nemá žádných námitek k předmětu předmět zakoupit (přihodit svojí nabídku v aukcích).
 3. Každý uživatel, který zakoupí předmět (vydraží v aukcích ) je povinen předmět bez zbytečných průtahů zaplatit prodejci a odebrat. Není možné před úplně dokončenou transakcí z koupě (vydražení) předmětu zjakých koliv důvodů ustoupit.
 4. V případě, že uživatel chce z obchodu ustoupit , postupuje dle článku REKLAMACE, a upozorní na to provozovatele webu formou informačního e-mailu. Nejdříve až po úplně dokončené transakci.
 5. Každý uživatel je oprávněn v aukcích v čase před jejich ukončením , kdykoliv libovolně svojí nabídku zvyšovat dalšími příhozy.
 6. Každý uživatel, který přihazuje své nabídky v aukcích si může libovolně zvolit svojí maximální nabídku , která se mu v průběhu aukce aktualizuje dle aktuální nabídky jiných zůčastněných uživatelů dle příhozového řádu.
 7. Příhozový řád - slouží k postupné automatické aktualizaci nabídek,které si každý uživatel může libovolně zvolit ( například od 1,- do 1 000 000 000) a ta se mu dle jeho maximální nabídky postupně zvyšuje jen v rámci příhozového řádu. Maximální zvolenou nabídku uživatele neznážádnýjiný uživatel kromě uživatele, který tuto nabídku zadal.
 8. Tabulka příhozového řádu:

  od 1,-Kč do 49,-Kč - 1,-Kč
  od 50,-Kč do 99,-Kč - 2,-Kč
  od 100,-Kč do 499,-Kč - 5,-Kč
  od 500,-Kč do 1.999,-Kč - 10,-Kč
  od 2.000,- Kč do - 4.999,-Kč - 50,-Kč
  od 5.000,-Kč do 19.999,- Kč - 100,-Kč
  od 20.000,-Kč do 39.999,-Kč - 200,-Kč
  od 40.000,-Kč do 99.999,-Kč - 500,-Kč
  od 100.000,-Kč do 249.999,- Kč - 1.000,-
  od 250.000,-Kč - více - 5.000,-Kč

 9. Vítězem aukce je ten, co v řádném termínu aukce přihodil nejvyšší nabídku.
 10. Každý uživatel , který vstoupil do aukcí a chce se zúčastniít dražby, může si zvolit postup dražení a to -Otevřeně - každá jeho nabídkase zobrazí spolu s jeho uživatelským jménem. Diskrétně- každá jeho nabídka v aukci se zobrazí jako diskrétní příhoz. Uživatelské jméno bude vidět jen on sám, provozovatel webu a dražebník, který vložil dražený předmět do aukcí.
 11. Provozovatel  má  právo při  zprostředkované aukci na  poplatek v %  z  dosažených  cen, který  si  ke každé  teto  aukci  jednotlivě  určí.  Tento  poplatek  musí  být  viditelnáý  v popisu  aukce  a  na  uvodní  stránce  k  předmětné  aukci.
 12. Placení předmětů
 1. Web zašle ihned po prodání předmětu ( vydražení) , prodejci a kupujícímu informační e-mail, s údaji o prodejci a kupujícím.
 2. Každý uživatel, kterému se prodal (vydražil ) předmět je povinen nejpozději do 48 hodin od prodání (skončení aukce) kontaktovatkupujícího s informacemi o platbě předmětu. Zpravidla zašle své číslo účtu, výši nákladů na dopravu. (U velkých aukcí platí - do 48 hodin od úplné skončení velké aukce).
 3. Kupující je povinen koupené (vydražené ) předměty zaplatit do 7 dnů od obdržení informačního meilu prodejce.
 4. Prodejce je povinen do 7. dnů od obdržení platby zaslat kopupené (vydražené) předměty kupujícímu.
 5. Forma placení je pro účastníky zpravidla z účtu na účet.
 6. Ceny  jsou účtovány  s  DPH zvl. režimu dle  § 90 zák. č. 235/2004 Sb.

Doprava předmětů (předání)

 1. Doprava předmětů je možná jen formou zasíláním, nebo osobním předáním.
 2. Při osobním předání je prodejce povinen kupujícímu potvrdit jeho předání.
 3. Při zasílání je prodejce povinen uchovávat doklady o zaslání předmětů nejméně po dobu 3 měsíců.
 4. Všichni uživatelé, kteří zasílají předměty jsou povini zasílat předměty pouze doporučenou zásilkou (recomando) a předměty, které mají cenu vyšší než 500,-Kč zasílat pouze cennouzásilkou , kde musí být udaná cena uvedena a navýšena o všechny náklady jak pro prodejce tak i pro kupujícího.
 5. Všichni uživatelé, kteří zasílají jsou povinni předměty kvalitně a dostatečně zabalit tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 6. Všichni uživatelé jsou povinni zasílat předměty jen pouze prostřednictvím státních poštovních úřadů (Česká pošta s.p., Slovenská pošta š.p. atd...) od země původu prodejců.
 7. Všichni uživatelé , kteří zasílají své prodané předměty , jsou povinni si účtovat cenu za dopravu(poštovné-balné), jen maximálně o 40 % vyšší než je cena zásilky účtována jednotlivými poštovními úřady.
 8. Uživatelé nejsou povinni si cenu za dopravu účtovat. Uživatelé, kteří si účtují cenu za dopravu předmětů jsou oprávněni si tuto cenu volit libovolně dle svého uvážení, ale maximálně do výše 40% navýšení, než je sazba státních poštovních úřadů jednotlivých zemí (čl. 5g).

Referáty, články a jiné příspěwky na webu

 1. Každý registrovaný uživatel je oprávněn přispívat do webu referáty, články, své poznatky a jiné příspěvky, které pozitivně obohatí ostatní uživatele v jejich numismatické činnosti a bádání.
 2. Každému uživateli, který využije tuto službu (čl.6) - bude jeho práce zveřejněna na tomto webu do 48 hodin od jeho vložení.
 3. Každý uživatel je plně odpovědný za obsah svého článku , referátu, příspěvku a jiné práce dle (čl.6)
 4. Provozovatel webu si vyhrazuje právo NEZVEŘEJNIT práci uživatele dle (čl.6), která by poškozovala dobré jméno tohoto webu, jeho téma by bylo v rozporu se zákony ČR, šířila pomluvy, nezakládala se na pravdě, nebo by byla v rozporu se všeobecnými dobrými mravy.
 5. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost za obsah prací -jednotlivých příspěvků dle (čl.6) uživatelů tohoto webu.

Reference

 1. Každý uživatel je oprávněn za uskutečnění transakce na tomto webu se kterou byl spokojen ,jinému uživateli udělit referenci.Tato reference bude umístěna na stránce o uživateli umístěna 3 měsíce. Poté se přesune do archivu a přičte se číselně na stránku uživatele v položce reference.
 2. Každý uživatel bude na tomto webu hodnocen formou referenčních bodů. Referenční body jsou pochvaly za pozitivní činnost na tomto webu.
 3. Za každých 50 referencí se přičte uživateli , který je obdrží automaticky 1 bod.Rovněž referenční body se udělují za práci dle (čl.6) , za vkládání mimořádně kvalitních a zajímavých předmětů do obchodu a aukcí, za prodej mimořádně zajímavého (vzácného) předmětu a jiné pozitivní činnosti na tomto webu. Každý uživatel je oprávněn podat návrh na udělení bodu pro jiného uživatele, který ho mimořádně potěšil.Každý uživatel může dostat až 5 bodů najednou za každou činnost, která je mimořádně kvalitní a má mimořádně velký pozitivní ohlas jiných uživatelů.
 4. Referenční body se ukazují za každým uživatelem v závorce. Čím vyšší číslo uživatele , tím vyšší je pozitivum uživatele.
 5. Odměny provozovatele webu za získané body

  10-15 bodů - sleva z uživatelského účtu 5%.
  16-35 bodů - sleva z uživatelského účtu 10 %
  36-50 bodů - sleva z uživatelského účtu 15%
  51-100 bodů sleva z uživatelského účtu 20%
  101 a více bodů sleva z uživatelského účtu 35%

 6. Slevy z uživatelských účtu se budou automaticky odečítat v průběžných měsíčních vyúčtováních.

Ceník služeb

 1. Vystavování předmětů v obchodě a aukcích - ZDARMA !!!
 2. Zvýraznění a doporučující ikony u vystavených exemplářů - ZDARMA!!!
 3. Umisťování předmětů na hlavní stránce - ZDARMA!!!
 4. Předmět nebyl prodán, (vydražen) - ZDARMA!!!
 5. Provize za  vystavení , fotografování, a  zpracování předmětu do aukce a na prodej 20% ceny.
 6. Provize z prodaného předmětu v obchodě 6,5% ceny.
 7. Provize z prodaného předmětu v aukcích 15 % zdosažené ceny.
 8. Umístění reklamy, odkazu, na hlavní stránce webu - smluvní dohoda.
 9. Provozovatel webu, zasílá elektronicky každý měsíc fakturu k uhrazení uživatelského účtu. Faktura slouží jako daňový doklad.
 10. Každý uživatel je povinnen průběžně uhrazovat svůj uživatelský účet provozovateli webu a to každý měsíc se splatností do 15-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

Reklamace - spory

 1. Každý uživatel má právo zahájit s protistranou reklamační řízení - spor.
 2. Každý uživatel , který chce zahájit reklamační řízení - spor, musí tak učinit do 3 dnů od doručení sporného předmětu.
 3. Reklamační řízení - spor zahajuje navrhovatel jen s původním majitelem (prodejcem, vkladatelem do aukce) sporného předmětu.
 4. Strany reklamačního řízení - sporu jsou povini vynaložit veškerou snahu k uzavření smírčí dohody.
 5. Oprávněnost reklamačního řízení - sporu,strany posuzují na dodržení či nedodržení provozních a obchodních podmínek tohoto webu.V případě neúspěšného takového posouzení , strany dále řeší prostřednictvím Občansko právních soudů.
 6. Každý uživatel, který zahájil s jiným uživatelem reklamační řízení -spor, je povinen o tom informovat provozovatele webu formou informačního e-mailu.

Zákazy

 1. Provozovatel tohoto webu zakazuje všem jeho uživatelům následující:
  1. Zveřejňovat své přihlašovací heslo ke svému uživatelskému účtu.
  2. Zveřejňovat jaké koliv údaje o svých partnerech ze svého uživatelského účtu.
  3. Zveřejňovat údaje a kontakty o svých kupujících.
  4. Zveřejňovat údaje a kontakty o svých prodejcích.
  5. Bez souhlasu provozovatele webu umisťovat na prodejních, aukčních stránkách tohoto webu, popisech na předmětech , které uživatel vložil do obchodu (do aukcí) jiné než údaje týkající se vystaveného předmětu, umisťovat různé reklamy, adresy různých obchodů, kopírování stránek z jiných webů, knih, časopisů a jiné popisy a fotografe.
  6. Kontaktovat jiné uživatele tohoto webu za účelem odrazování od kupů předmětů nabízenými ostatními uživateli a upřednostňování svých předmětů mimo tento web.
  7. Šířit pomluvy na jiné účastníky tohoto webu.
  8. Zveřejňovat jiné než své práce.Práce, které by byli v rozporu se zákony ČR a EU,a byli by v rozporu se všeobecnými dobrými mravy a které by se netýkali tématu tohoto webu.
  9. Vlastnit víc jak jeden uživatelský účeta přihlašovací heslo.
  10. Vyvíjet jinou činnost, která by se netýkala účelu a tématu tohoto webu a jinak působit v rozporu se zákonyČR, EU a všeobecně dobrými mravy.
  11. Užívání software, skripty a jiné mechanismy, které by mohli narušit funkce tohoto webu, mohliby nepřiměřeně zatěžovatweb a jeho infrastrukturu.
  12. Rozmnožovat stránky pomocí různých technologií a mechanismy.
 2. Každý uživatel je povinnen hlásit provozovateli webu uvedené zákazy se kterými se na tomto webu setkal nebo o kterých se dozvěděl.

Opatření

 1. Provozowatel tohoto webu je oprávněn činit různá opatření k zajištění bezchybného provozu tohoto webu, k ochraně všech jeho přihlášených uživatelů, účinnému zabránění činnosti uživatelů, kteří poškozují web, poškozují jiné uživatele, a jejich činnost je na webu v rozporu se zákony ČR,EU a všeobecně dobrými mravy.K těmto činnostem si provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo k níže uvedeným opatřením:
 2. Při nedodržování provozních a obchodních podmínek nevkládat, odstraňovat předměty z obchodu, aukcích a rovněž i již zveřejněné články.
 3. Udělovat sankce registrovaným uživatelům dle následujícího ujednání:
  1. Upozornění - za nedodržování provozních a obchodních podmínek a zpožďující seplatby při vyrovnání svých účtů a platby ostatním uživatelům za koupě(vydražení) předmětů.
  2. Důrazné varování - za opakované a velmi časté nododržování provozních a obchodních podmínek, velmi časté reklamace od jiných uživatelů,stále se zpožďující platby svého uživatelského účtu, platby ostatním uživatelům za koupené (vydražené) předměty, dlouhé prodlevy v odesílání prodaných (vydražených) předmětůa jiné velmi časté chyby na jejichž upozornění nedbá.
  3. Uzamčení uživatelského účtu - za časté a dlouhé prodlevy plateb svého účtu , za časté a dlouhé prodlevy v platbách jiným uživatelům , dlouhé a časté prodlevy v odesílání svých prodaných (vydražených ) předmětů.
  4. Smluvní pokuta- Za velmi závažné a úmyslné porušení provozních a obchodních podmínektohoto webu , které mělo za následek způsobení újmy jinému uživateli (uživatelů) , provozovatele tohoto webu i ve stádiu pokusu. Až do výše 15.000,-Kč, která musí být splatná do deseti dnů od dne písemného doručení. Po nedodržení lhůty splatnosti okamžité zrušení uživatelského účtu. Zasílá se doporučeně písemnou formou.
  5. Okamžité zrušení uživatelského účtu uživatele - Za velmi závažné úmyslné porušení provozních a obchodních podmínek , které mělo za následek způsobení újmy jinému uživateli (uživatelům), provozovateli webu,za jednání (činnost) , které mělo znaky trestného činnu i ve stádiu pokusu a dále takovou to věc řešit prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Přičemž jiná mírnější opatření by byla zcela nedostačující k povaze takového jednání (činnosti). Zasílá se doporučeně písemnou formou.
 4. Uživateli, kterému byl účet zrušen dle čl. 11.c-4),11c-5) provozních a obchodních podmínek tohoto webu,již nemá možnost se opětovně přihlásit.

Osobní údaje

 1. Registrovaný uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem tohoto webu. Nakládání s těmito údaji bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 2. Registrovaný uživatel dává souhlas, aby provozovatel tohoto webu použil jeho osobní údaje za účelem dokončení obchodních transakcí a zasílání obchodních sdělení.

Závěrečné ustanovení

Každé přihlášení uživatelů do tohoto webu, znamená souhlas s provozními a obchodními podmínkami.

Tyto provozní a obchodní podmínky byli napsány Českým jazykem a registrovaní uživatelé, kteří nemluvý českým jazykem prohlašují , že těmto provozním a obchodním podmínkám plně rozuměli nebo mají vypracovaný jejich překlad do svého mateřského jazyka.

Pouze pro uživatele,kteří nemluví českým jazykem:

Diese Geschäftsbedingungen sind in tschechischer Sprache geschreiben. Jene registrierten Nutzer, die nicht tschechisch sprechen geben bekannt und stimmen zu, dass Sie den Inhalt verstehen und die Geschäftbedingungen akzeptieren.

TOPlist